VT - NET

 

MOBIL SERVIS - OPRAVY NA MIESTE 24 HOD/365 DNI

Zistenie a odstránenie závady, oprava výmenným spôsobom.Pohotovostná služba 24 hod./365 dni

KOMPLET SERVIS
- FIELD SERVIS

Servisné preventívne prehliadky
Špeciálne opravy, nastavenie, kalibrácia
Oživenie a uvedenie systémov do prevádzky

SERVIS OPTIMALIZÁCIA

Programovanie, preprogramovanie PLC, DCS, HMI
Softvérové a hardvérové úpravy
/softvérové update a upgrade/

NOVÉ SLUŽBY

Dodávka, konfigurácia, nastavenie parametrov a uvedenie komplet OEE TOOLKIT /systém na ukazovanie efektívnosti výroby/ do prevádzky.

www.vtservice.eu